Hietamankosken kalatie Äänekoskella auttaa järvitaimenten vaellusta

05.07.2019

Maastorakentajat aloitti toukokuussa kalatien rakentamisen Vattenfall Oy:lle Hietamankosken voimalaitokselle Äänekoskella. Kalatiellä varmistetaan erityisesti järvitaimenen nousu Hietamankosken voimalaitoksen yläpuolisiin vesistöihin. Hietamankoski kuuluu noin 80 kilometrin pituiseen Saarijärven reittiin.

– Kyseessä on noin 200 metriä pitkä betonirakenteinen pystyrakokalatierakenne, jonka yläosa rakennetaan pilareitten varaan, väliosa maavaraisena ja ala-allas louhitaan kallioon. Betonirakenteista suurin osa tehdään paikallavaluna. Sen sijaan pilarit ja palkit toteutetaan elementtirakenteina, mikä nopeuttaa rakentamista, sanoo työpäällikkö Pekka Nissinen Suomen Maastorakentajista.

Kalatie sijoittuu varsinaisen jokiuoman ja tulvauoman väliin kapealle ja rikkonaiselle kalliokannakselle, mikä tekee rakentamisesta haastavan.

– Kalliota vahvistetaan injektoimalla ja vahvistuspultituksilla. Louhintaan sisältyy räjäytystöitä, joiden ajoituksesta sovitaan ennakkoon tilaajan kanssa. Voimalaitos on toiminnassa koko rakentamisen ajan, mutta turbiini pysäytetään räjäytysten ajaksi, Nissinen kertoo.

Kalatien ala-altaan vedenpintaa ja suuaukon purkautumista säädetään automaattisilla säätöluukuilla. Kalatien alaosaan rakennetaan lisäksi pumppu lisäämään veden houkutusvirtausta.

Pääurakoitsijana toimiva Maastorakentajat rakentaa kalatietä historiallisessa ympäristössä, sillä Museovirasto on suojellut vuonna 1964 rakennetun voimalaitoksen. Maastorakentajien urakan arvo on lähes 2 miljoonaa euroa, ja töiden on määrä valmistua marraskuussa 2019.

Rakentamista valvoo Fimpec Oy. Maastorakentajilta vastaavana työnjohtajana toimii Mika Kvick ja työmaainsinöörinä Maria Päivärinne.

Havainnekuva valmiista kalatiestä Havainnekuva valmiista kalatiestä. Kalatie valmistuu varsinaisen jokiuoman ja tulvauoman väliin kapealle kalliokannakselle.

Lue myös

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy on tehnyt BoP-sopimuksen ABO Wind Oy:n…

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy solmi 22.6. sopimuksen maailmanlaajuisesti toimivan teräsyhtiö…

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Skartan hankekehityksen tiimi on viime vuoden mittaan kasvanut neljällä uudella ammattilaisella, jotka vahvistavat erityisesti aurinkoenergiaosaamista….