Maastorakentajat sulkee Hituran kaivosaluetta

08.07.2019

Maastorakentajat tekee mittavia ympäristötöitä kaivoksen allasalueella sekä sivukivikasoilla. Yhtiön vastuulla olevien urakoiden arvo on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa.

– Pinta-alaltaan 36 hehtaarin suuruisen rikastushiekka-allas 1:n lisäksi suljemme palautusvesi- ja selkeytysaltaat sekä sivukivikasat. Suljettavien alueiden kokonaispinta-ala on reilusti yli 60 hehtaaria. Rikastushiekka-altaan maapohja on märkää ja hienoa hiekkaa, minkä vuoksi alueella on haastavaa liikkua isoilla työkoneilla. Myös käsiteltävät massamäärät sekä alueet ovat isoja, kertoo toimialajohtaja Matti Helaakoski Suomen Maastorakentajilta.

Rikastushiekka-allas ja selkeytysallas peitetään pintarakenteilla. Palautusvesiallas tyhjennetään ja lietteet siirretään selkeytysaltaaseen, minkä jälkeen palautusvesiallas muotoillaan maastoon sopivaksi, ja alueelle jätetään pintavesipainauma. Urakka sisältää myös vesien johtamisen allasalueelta. Suljettavien alueiden kokonaispinta-ala Nivalan Hiturassa on yli 60 hehtaaria.

Valtio on varannut kaivoksen sulkemistöihin 16,4 miljoonaa euroa. Urakan rakennustöiden tulee olla valmiina 30.9.2021 mennessä. Sulkemista hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

– Kaikki työt tehdään voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Työturvallisuuden näkökulmasta on huomioitava erityisesti rikastushiekka-altaan upottava maaperä, sivukivikasojen korkeus ja jyrkkyys sekä avolouhoksen ympärille vuosikymmenien aikana syntyneet sortumavaaralliset alueet, Matti Helaakoski kertoo.

Hiturassa louhittiin ja rikastettiin nikkeliä sekä kuparia 1970-luvulta saakka, kunnes viimeisin toiminnanharjoittaja, kanadalainen kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy, asetettiin konkurssiin joulukuussa 2015.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti kaivoksen jätealueiden sulkemisesta toukokuussa 2016.

 

 

 

Lue myös

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy on tehnyt BoP-sopimuksen ABO Wind Oy:n…

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy solmi 22.6. sopimuksen maailmanlaajuisesti toimivan teräsyhtiö…

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Skartan hankekehityksen tiimi on viime vuoden mittaan kasvanut neljällä uudella ammattilaisella, jotka vahvistavat erityisesti aurinkoenergiaosaamista….