Maastorakentajille merkittäviä puhdistamourakoita

24.08.2016

– Urakat ovat osoitus Maastorakentajien kilpailukyvystä ja vahvasta erikoisosaamisesta vesilaitosrakentamisessa. Olemme tehneet tämän tyyppistä vaativaa vesilaitosrakentamista pitkään, käytännössä jo useita vuosikymmeniä. Jyväskylän ja Kalajoen urakat ovat tärkeitä myös työllisyyden näkökulmasta, koska molempien kohteiden rakentaminen jatkuu aina vuoteen 2018 saakka, sanoo Maastorakentajien toimitusjohtaja Jukka Juola.

Jyväskylässä työt ovat käynnistyneet louhinta- ja maanrakennustöillä, pohjaveden alentamisella sekä kaivantojen tuennalla. Maastorakentajien rakennusurakka on arvoltaan noin 15 miljoonaa euroa. Töiden on määrä olla kokonaisuudessaan valmiina vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.

– Kyseessä on vaativa kohde, koska jätevedenpuhdistamon rakentaminen ja saneeraus tapahtuvat nykyisen jätevedenpuhdistamon ollessa käynnissä. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä niin tilaajan kuin kaikkien urakoitsijoiden välillä. Meidän työt käsittävät muun muassa haastavia maanrakennustöitä ja betonivaluja, kertoo työpäällikkö Ville Kiiskinen Maastorakentajista.

Nenäinniemen puhdistamon laajennukseen ja saneeraukseen on budjetoitu 30 miljoonaa euroa.

– Emme päässeet enää nykyisellä puhdistamolla uuden ympäristöluvan mukaisiin lupaehtoihin, minkä lisäksi oli syntynyt saneeraustarvetta. Suuruusluokaltaan tämä on meille iso investointi, joka vaatii paljon rakentajiltakin. Esimerkiksi maaperä on sellaista, että se edellyttää maanrakennukselta erityistä tarkkuutta ja osaamista, toteaa Jyväskylän Seudun Puhdistamon toimitusjohtaja Petri Tuominen.

Investointiin sisältyy muun muassa nykyisen ilmastusaltaan huomattava laajennus. Altaan ilmastustilavuus on tällä hetkellä 12 000 kuutiota, ja nyt tilavuus lisääntyy 17 000 kuutiolla. Uusia rakenteita ovat esimerkiksi jälkiselkeytysallas, ilmastusaltaan pumppaamo ja altaan yhteyteen rakennettava kompressorirakennus sekä täysin uutena käsittelyvaiheena tertiäärikäsittely kiekkosuodatusratkaisulla.

Nenäinniemen puhdistamolla käsitellään 155 000 asukkaan jätevedet.

Vesikolmio keskittää puhdistuksen Kalajoelle

Vesikolmion tarkoituksena on keskittää toimialueensa jätevesien puhdistus Kalajoelle.

– Vesikolmio toimii Kalajokilaaksossa kuuden kunnan alueella. Meillä on 60- ja 70-luvuilla rakennettuja vanhoja puhdistamoita, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Valtion vesihuoltotöiden avustuksilla olemme jo rakentaneet siirtoviemäreitä, ja nyt kaikki vanhat puhdistamot tulevat poistumaan käytöstä. Uuden puhdistamon myötä saamme käyttöömme uutta ja laadukkaampaa tekniikkaa, taustoittaa Kalajoen puhdistamourakkaa Vesikolmion toimitusjohtaja Risto Bergbacka.

Hänen mukaansa uudella keskuspuhdistamolla on tulevaisuudessa helpompi saavuttaa jätevesien kiristyvät puhdistusvaatimukset. 1-vaiheen kokonaiskustannukset ovat 18 miljoonaa euroa, josta Maastorakentajien rakennusurakan osuus on noin 9 miljoonaa euroa.

– Kalajoella Maastorakentajien työt sisältävät esimerkiksi louhintatöitä, runsaasti putkistotöitä ja pohjaveden alennusta, minkä lisäksi rakennamme muun muassa valvomon, esikäsittelylaitoksen, jälkikäsittely- ja ilmastusaltaat sekä laajan kompostointikentän, Ville Kiiskinen kertoo.

Työt alkavat syyskuussa, ja Maastorakentajien osalta töiden on määrä olla valmiina kesäkuun alussa 2018.

Kuva: Nenäinniemen puhdistamourakka on käynnistynyt muun muassa louhinta- ja maanrakennustöillä. Kuvaaja Petteri Kivimäki

Lue myös

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy on tehnyt BoP-sopimuksen ABO Wind Oy:n…

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy solmi 22.6. sopimuksen maailmanlaajuisesti toimivan teräsyhtiö…

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Skartan hankekehityksen tiimi on viime vuoden mittaan kasvanut neljällä uudella ammattilaisella, jotka vahvistavat erityisesti aurinkoenergiaosaamista….