Hankekehitys

Skarta toimii kokonaisvaltaisesti ja osaamisemme kattaa koko arvoketjun alueiden tunnistamisesta suunnitteluun sekä hankinnasta toteutukseen aina energian myyntiin asti.

Vahvuutemme on juuri tässä, aukottomassa arvoketjussamme: meillä on ymmärrys kokonaisuudesta ja saumaton yhteistyö ammattiosaajien välillä. Suunnittelu ja toteutus kulkevat käsi kädessä toinen toistaan tukien. Kun suunnittelijoilla on ymmärrystä käytännön toteuttamisesta, pystymme optimoimaan hankkeita parhaalla ja tehokkaimmalla tavalla.

Kehitystyö sekä laajan kontekstin suunnittelu- ja valmisteleva työ on keskitetty Skartan hankekehitykseen, jonka energinen tiimi palvelee sekä Skartan omia että yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden puhtaan tulevaisuuden hankkeita. Tällä hetkellä hankekehitys kehittää ennen kaikkea uusiutuvan energian sekä energiavarastoinnin hankkeita ja valmistautuu tulevaisuuden vetyhankkeisiin. Hankekehityksessämme lähtökohtana toimivat kunkin alueen yksilölliset ominaispiirteet ja mahdollisuudet.

Skartan lanseeraama Vierivoima-konsepti on esimerkki hankekehityksen hedelmästä, jonka asiakaskunta kuten kunnat ja suuret teolliset yritykset on ottanut laajasti ja avosylin vastaan.

Ota yhteyttä!

Kari Tuominen

Toimitusjohtaja, Skarta Energy Oy

+358 40 507 1181
etunimi.sukunimi(at)skarta.fi

Vikke Saarelainen

Varatoimitusjohtaja, Skarta Energy Oy

+358 40 754 4429
etunimi.sukunimi(at)skarta.fi