Voimajohtojen rakentaminen

Sähkönsiirtojärjestelmän selkäranka ja järjestelmän näkyvin osa, voimajohdot ja niiden rakentaminen, ovat osa Skartan palveluvalikoimaa ja erikoisosaamista. Skartan henkilöstöllä on voimajohtojen kehitys- ja suunnittelutyöstä ja projektinjohdosta sekä toteutuksesta pitkä kokemus.

Skartan rooli voimajohtojen rakentamisessa sekä puhtaan energian rakentamisessa voimajohtojen kuljetettavaksi on valtakunnallisesti merkittävä. Skarta kehittää, suunnittelee ja toteuttaa puhdasta energiaa – aurinko- ja tuulivoimaloita sekä tulevaisuudessa vetyratkaisuja – erityisesti Pohjois-Suomessa, missä niitä on alueellisesti järkevintä rakentaa. Energiantarve on kuitenkin suurinta eteläisessä Suomessa, joten Skartan toiminta valtakunnallisen sähköverkon vahvistamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Sen myötä saadaan puhdasta pohjoista energiaa siirrettyä etelään.

Ota yhteyttä!

Antti Keskinen

Liiketoimintajohtaja

+358 44 425 2194
etunimi.sukunimi(at)skarta.fi

Töitämme

Sitema Herva-Nuojuankangas-voimajohdon yleissuunnittelukonsultiksi

Sitema Oy on valittu Fingrid Oyj:n 400 kV Herva-Nuojuankangas voimajohdon yleissuunnittelukonsultiksi. Voimajohto sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle. Projekti…