Uusi pintavesilaitos Valkeakosken Tyrynlahdelle

13.07.2017

Kokonaisurakkaan kuuluu uuden vesilaitoksen, verkostopumppaamon ja raakavesipumppaamon rakentaminen, aluetekniikan sekä alueputkistojen rakentaminen maa- ja vesirakennustöineen. Näiden lisäksi urakka sisältää prosessi- ja koneistotekniset sekä talotekniset (LVIS) työt koekäyttöineen.

Kyseessä on kokonaan uusi puhtaan veden käsittelylaitos. Vanha laitos valmistui 1958, jonka jälkeen sitä on saneerattu useaan otteeseen, viimeksi vuonna 1990.

– Maastorakentajille Tyrynlahden pintavesilaitos on hieno mahdollisuus osoittaa yhtiön vahva osaaminen vesilaitosrakentajana. Suomessa ei myöskään ole viime vuosina juurikaan rakennettu tällä tekniikalla toimivia tämän mittaluokan pintavesilaitoksia, sanoo laskentapäällikkö Jani Pitko Suomen Maastorakentajista.

Kohteen kerrosala on lähes 2 400 neliömetriä ja rakennustilavuus 15 440 kuutiota. Betonimuottityöt ovat laajuudeltaan noin 7 000 neliötä, raudoituksen määrä noin 200 tonnia ja betonivalujen 2 100 kuutiota.

– Urakan alueputkitukset ovat mittavat, sillä piha-alueelle rakennetaan uutta putkistoa noin 3 kilometriä. Työ on haastava, koska maan alla kulkee vanhaa putkistoa, ja töiden ajan on turvattava vanhan laitoksen häiriötön toiminta, Pitko toteaa.

Pintavesilaitoksen rakentaminen alkaa kuluvan vuoden elokuussa, ja työt jatkuvat vuoden 2019 syyskuun loppuun. Kohteen työpäällikkönä toimii Maastorakentajilta Markku Nissinen ja vastaavana työnjohtajana Pekka Niskanen.

Lue myös

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy on tehnyt BoP-sopimuksen ABO Wind Oy:n…

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy solmi 22.6. sopimuksen maailmanlaajuisesti toimivan teräsyhtiö…

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Skartan hankekehityksen tiimi on viime vuoden mittaan kasvanut neljällä uudella ammattilaisella, jotka vahvistavat erityisesti aurinkoenergiaosaamista….