Vesilaitosrakentaminen jatkuu vilkkaana

26.02.2018

– Maastorakentajilla on vesilaitosrakentamisesta vuosikymmenien kokemus ja sen ansiosta vankka alan osaaminen. Lisäksi meillä on laaja ja luotettava yhteistyöverkosto. Asiakkaat arvostavatkin sitä, että pystymme tuottamaan toimivia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja kaikkein vaativimpiinkin kohteisiin, sanoo Suomen Maastorakentajien toimitusjohtaja Juha Silvola.

Maastorakentajat saneeraa ja rakentaa niin vedenkäsittelylaitoksia, jätevedenpuhdistamoita kuin vesivoimalaitoksia.

Uusin, vuoden 2017 lopulla valmistunut kohde on Ylä-Savon Vesi Oy:n tilaama Kyllikinrannan vedenkäsittelylaitoksen saneeraus. Kyllikinrannan vedenkäsittelylaitos tuottaa noin 40 prosenttia Iisalmen sekä Lapinlahden talousvedestä, ja laitoksen läpi kulkee noin 2 000 kuutiometriä vettä vuorokaudessa.

Tiivis yhteistyö varmistaa hyvän lopputuloksen

Rakenteilla olevia vesilaitoskohteita ovat muun muassa Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n tilaama Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus, Vesikolmio Oy:n tilaama Kalajoen keskuspuhdistamon 1-vaihe sekä Valkeakosken Tyrynlahdelle valmistuva uusi pintavesilaitos, jonka tilaajana on Valkeakosken kaupunki.

Nenäinniemen puhdistamolla käsitellään 155 000 asukkaan jätevedet. Työt valmistuvat aikataulun mukaan vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.

– Kyseessä on vaativa  kohde, koska jätevedenpuhdistamon rakentaminen ja saneeraus tapahtuvat nykyisen jätevedenpuhdistamon ollessa käynnissä. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä niin tilaajan kuin kaikkien urakoitsijoiden välillä. Meidän työt käsittävät muun muassa haastavia maanrakennustöitä, prosessin alueputkistojen rakentamista ja vaativia betonirakenteita, kertoo työpäällikkö Ville Kiiskinen Maastorakentajista.

Työpäällikkö Ville Kiiskinen Maastorakentajista.

Valkeakosken Tyrynlahdella kyseessä on kokonaan uusi puhtaan veden käsittelylaitos, joka valmistuu vuoden 2019 syyskuun loppuun mennessä.

– Maastorakentajille Tyrynlahden pintavesilaitos on hieno mahdollisuus osoittaa yhtiön vahva osaaminen vesilaitosrakentajana. Esimerkiksi urakan alueputkitukset ovat mittavat, sillä piha-alueelle rakennetaan uutta putkistoa noin kolme kilometriä. Työ on haastava, koska maan alla kulkee vanhaa putkistoa, ja töiden ajan on turvattava vanhan laitoksen häiriötön toiminta, sanoo laskentapäällikkö Jani Pitko Maastorakentajista.

Vesikolmio puolestaan keskittää toimialueensa kuuden kunnan ja kaupungin jätevesien puhdistuksen Kalajoelle.

– Kalajoella Maastorakentajien työt sisältävät esimerkiksi louhintatöitä, runsaasti putkistotöitä ja työnaikaista pohjavedenhallintaa. Lisäksi rakennamme muun muassa valvomon, esi- ja jälkikäsittelylaitokset, ilmastusaltaat sekä laajan kompostointikentän, Ville Kiiskinen kertoo. Maastorakentajien osalta rakennustöiden on määrä olla valmiina kesäkuun alussa 2018.

Vesikolmio Oy:n tilaamalle Kalajoen keskuspuhdistamolle keskitetään kuuden kunnan ja kaupungin jätevesien puhdistus.

Lue myös

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy on tehnyt BoP-sopimuksen ABO Wind Oy:n…

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy solmi 22.6. sopimuksen maailmanlaajuisesti toimivan teräsyhtiö…

Energiakehityksen osaamisen kirjo – luontokartoituksista sähkömarkkinasopimuspykäliin

Skartan hankekehityksen tiimi on viime vuoden mittaan kasvanut neljällä uudella ammattilaisella, jotka vahvistavat erityisesti aurinkoenergiaosaamista….